Videnblade

Foldere om statslig information om vindmøller

Videnblade

Videnblade

Videnblade er en serie foldere om statslig information om vindmøller. De udgives i et samarbejde mellem Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Energinet.dk. Emnerne er relevante for både kommuner, borgere og opstillere, som gerne vil vide mere om vindmøller.

 

Skyggekast fra vindmøller 

 

Borgerinddragelse i Vindmølleplanlægning

 

Regler og grænseværdier for vindmøllestøj

 

Hvorfor har Danmark vindenergi?

 

Køberetsordningen

 

Værditabsordningen

 

 

Hjemmesiden blev etableret som følge af energiaftalen 2012 for at samle statslig information om vindmøller.

Aftalen udløber her i 2020 og hjemmesiden lukkes endeligt 1. juli 2021. Du henvises fremover til:

 

Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse om Energistyrelsens arbejde med vindmøller, herunder om udbud og tilladelsesproces, støtteordninger og administration af støttetiltag, stamdataregister for vindmøller og kort over vindmøller.

 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside Planinfo.dk, hvor du finder oplysninger om fysisk planlægning for placering af vindmøller på land og tilhørende hjælpeværktøj: Afstandskortet.

 

Miljøstyrelsens hjemmeside med information, vejledning og regler om støj fra vindmøller.

 

Hjemmesiden opdateres ikke og besøgende vil kunne opleve reduceret funktionalitet og brugervenlighed.