Om Vindinfo

Vindinfo er en genvej til statslig information om vindmøller. Siden er rettet mod henholdsvis borger, kommune og mølleopstiller. Ved hjælp af en kort introduktion, bliver du vist vej til information på de enkelte styrelsers hjemmeside.

Om Vindinfo

Vindinfo giver overblik

Vindinfo er et samarbejde mellem Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen. Siden viser vej til information om vindmøller på de enkelte myndigheders hjemmesider. 

 

På Vindinfo kan du vælge, om du vil se information som er relevant for:

 

 

Gennem Vindinfo bliver du ledt videre til det sted på de statslige hjemmesider, hvor yderligere informationen findes.

 

Guide til planlægning af vindmøller

Du kan også gå direkte til en af Vindinfos to guides - en for landvindmøller og en for havvindmøller - der viser dig vej fra idéen om en vindmølle til planlægning og opstilling.

 

Kort viser vindmølleområder og eksisterende vindmøller

Er du interesseret i at finde et konkret vindmølleprojekt, kan du finde vindmølleområder og eksisterende vindmøller på et kort over hele landet.

 

Vindinfo erstatter ikke de eksisterende offentlige hjemmesider

Derfor skal henvendelser om vindmøller og vindkraft stadig rettes til den relevante myndighed. Handler det om havvindmøller og kystnære havvindmøller, skal du henvende dig til Energistyrelsen. Handler det om de 4 ordninger i VE-loven, skal du kontakte Energinet.dk. Spørgsmål om støj skal rettes til Miljøstyrelsen, og hvis du vil vide noget om planlægning generelt, er det Erhvervsstyrelsen som kan hjælpe dig. Naturstyrelsen varetager natur- og landskabsinteresser. Trafikstyrelsen fastlægger regler om lysmarkering af vindmøller i forhold til flytrafiksikkerhed.

 

Hjemmesiden blev etableret som følge af energiaftalen 2012 for at samle statslig information om vindmøller.

Aftalen udløber her i 2020 og hjemmesiden lukkes endeligt 1. juli 2021. Du henvises fremover til:

 

Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse om Energistyrelsens arbejde med vindmøller, herunder om udbud og tilladelsesproces, støtteordninger og administration af støttetiltag, stamdataregister for vindmøller og kort over vindmøller.

 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside Planinfo.dk, hvor du finder oplysninger om fysisk planlægning for placering af vindmøller på land og tilhørende hjælpeværktøj: Afstandskortet.

 

Miljøstyrelsens hjemmeside med information, vejledning og regler om støj fra vindmøller.

 

Hjemmesiden opdateres ikke og besøgende vil kunne opleve reduceret funktionalitet og brugervenlighed.