Ny bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Med den nye bekendtgørelse for kommunerne nu mulighed for at planlægge for vindmøller over 150 meter. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 13. september 2019.

Ny bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Ny bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

11/10-2019

Med ændring af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller ophæves højdebegrænsning for almindelige produktionsmøller på 150 meter.

 

Baggrunden for ændringen er energiaftalen fra 29. juni 2018. Her fremgik det bl.a., at parterne anerkender nødvendigheden af at give kommunerne

mulighed for at give tilladelse til at opføre tidssvarende vindmøller i henhold til gældende praksis.

 

Det er kommunerne, der har ansvaret for planlægning for vindmøller, herunder hvor høje vindmøllerne kan være i et givet område. Kommunerne skal i deres planlægning fortsat tage hensyn til bl.a. naboer samt værdifulde natur og landskaber.

 

Læs bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

 

Læs sammenfattende redegørelse, høringsnotat, høringssvar og klagevejledning på høringsportalen her

 

Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk