Ny bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Med den nye bekendtgørelse for kommunerne nu mulighed for at planlægge for vindmøller over 150 meter. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 13. september 2019.

Ny bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Ny bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

11/10-2019

Med ændring af bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller ophæves højdebegrænsning for almindelige produktionsmøller på 150 meter.

 

Baggrunden for ændringen er energiaftalen fra 29. juni 2018. Her fremgik det bl.a., at parterne anerkender nødvendigheden af at give kommunerne

mulighed for at give tilladelse til at opføre tidssvarende vindmøller i henhold til gældende praksis.

 

Det er kommunerne, der har ansvaret for planlægning for vindmøller, herunder hvor høje vindmøllerne kan være i et givet område. Kommunerne skal i deres planlægning fortsat tage hensyn til bl.a. naboer samt værdifulde natur og landskaber.

 

Læs bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

 

Læs sammenfattende redegørelse, høringsnotat, høringssvar og klagevejledning på høringsportalen her

 

Hjemmesiden blev etableret som følge af energiaftalen 2012 for at samle statslig information om vindmøller.

Aftalen udløber her i 2020 og hjemmesiden lukkes endeligt 1. juli 2021. Du henvises fremover til:

 

Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse om Energistyrelsens arbejde med vindmøller, herunder om udbud og tilladelsesproces, støtteordninger og administration af støttetiltag, stamdataregister for vindmøller og kort over vindmøller.

 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside Planinfo.dk, hvor du finder oplysninger om fysisk planlægning for placering af vindmøller på land og tilhørende hjælpeværktøj: Afstandskortet.

 

Miljøstyrelsens hjemmeside med information, vejledning og regler om støj fra vindmøller.

 

Hjemmesiden opdateres ikke og besøgende vil kunne opleve reduceret funktionalitet og brugervenlighed.