Vindmøllekort

Oversigt over elproducerende vindmøller og lokalplanerne for og forslag til vindmølleområder. Du kan bl.a.:
- zoome ind på det område du vil undersøge
- få oplysninger om de enkelte møller (klik på dem)
- søge efter møllestørrelse
- slå visning af lokalplaner til og få konkrete lokalplaner vist
- søge på adresser

Vindmøllekort

Kortværktøj til vindmølleplanlægning 

 

Foruden vindmøllekortet, har Naturstyrelsen til hjælp for kommunernes planlægning for vindmøller, samlet en række afstandsberegninger til nærmeste beboelse. Resultatet er et kort over hvilke områder i Danmark der ligger henholdsvis mindst 400, 500 og 600 meter fra nærmeste beboelse. Disse afstande er relevante for vindmøller med højden 100, 125 og 150 meters højde - svarende til vindmølle bekendtgørelsens bestemmelser om, at en vindmølle ikke må placeres nærmere beboelse end 4 gange møllens højde.

Det er muligt at sammenholde afstandskortene med forskellige bestemmelser om fredninger, beskyttelseslinjer mm. Afstandskortene kan også downloades til egen PC.

Kortene er tænkt som en hjælp til kommunernes videre planlægning og arbejde med at finde egnede arealer til fremtidens vindmøller. Følg nedenstående link til kortet.

 

Erhvervsstyrelsens kortværktøj:

 

http://kort.erst.dk/spatialmap?profile=vindmoeller

Hjemmesiden blev etableret som følge af energiaftalen 2012 for at samle statslig information om vindmøller.

Aftalen udløber her i 2020 og hjemmesiden lukkes endeligt 1. juli 2021. Du henvises fremover til:

 

Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse om Energistyrelsens arbejde med vindmøller, herunder om udbud og tilladelsesproces, støtteordninger og administration af støttetiltag, stamdataregister for vindmøller og kort over vindmøller.

 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside Planinfo.dk, hvor du finder oplysninger om fysisk planlægning for placering af vindmøller på land og tilhørende hjælpeværktøj: Afstandskortet.

 

Miljøstyrelsens hjemmeside med information, vejledning og regler om støj fra vindmøller.

 

Hjemmesiden opdateres ikke og besøgende vil kunne opleve reduceret funktionalitet og brugervenlighed.