Guide for landvindmøller

Denne guide beskriver de forskellige trin i planlægningen for vindmøller på land. Fra den indledende idéfase i kommunen, til møllen er sat op.

Guide for landvindmøller

(1) Idé og igangsættelse af vindmølleplanlægning

(1) Idé og igangsættelse af vindmølleplanlægning

Undersøgelse af mulighederne for at opstille vindmøller i kommunen

Overvejelse af mulighederne for opstilling af vindmøller i kommunen er første trin i vindmølleplanlægningen. Det skal afklares, hvad de politiske ønsker og ambitioner for den fremtidige udbygning med vindmøller i kommunen er. Hvilke potentialer er der for opstilling af vindmøller i kommunen? Hvad er de reelle muligheder for opstilling af vindmølle, når der skal tages hensyn til beskyttelse af mennesker, natur og miljø?

Planlægning af forløbet fra idé til opstillet vindmølle

Det er en lang proces fra første idé til vindmøllen er rejst. Mange ting skal undersøges og mange mennesker skal inddrages. Kommune skal tage stilling til, hvordan processen skal forløbe. Skal vindmølleplanen være en del af kommuneplanrevisionen - eller skal der laves en temaplan? Hvornår og hvordan skal borgerne i kommunen inddrages i arbejdet?

Hjemmesiden blev etableret som følge af energiaftalen 2012 for at samle statslig information om vindmøller.

Aftalen udløber her i 2020 og hjemmesiden lukkes endeligt 1. juli 2021. Du henvises fremover til:

 

Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse om Energistyrelsens arbejde med vindmøller, herunder om udbud og tilladelsesproces, støtteordninger og administration af støttetiltag, stamdataregister for vindmøller og kort over vindmøller.

 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside Planinfo.dk, hvor du finder oplysninger om fysisk planlægning for placering af vindmøller på land og tilhørende hjælpeværktøj: Afstandskortet.

 

Miljøstyrelsens hjemmeside med information, vejledning og regler om støj fra vindmøller.

 

Hjemmesiden opdateres ikke og besøgende vil kunne opleve reduceret funktionalitet og brugervenlighed.