Ny undersøgelse af vindmøller og sundhed

Sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter skal undersøges.

Ny undersøgelse af vindmøller og sundhed

Den eksisterende viden viser, at nogle mennesker oplever gener fra vindmøllestøj. Undersøgelser har således vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og selvrapporteret støjgene blandt personer, der bor i nærheden af vindmøller. Endvidere er der påvist sammenhæng mellem selvrapporterede støjgener fra vindmøller og stresssymptomer som hovedpine, træthed og anspændthed. Sammenhæng med søvnforstyrrelser er vist i nogle undersøgelser, men ikke i andre. Ud over disse selvoplevede gener er der indtil nu ikke vist sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter.

 

Imidlertid er naboer og kommende naboer til vindmøller bekymrede for eventuelle helbredseffekter.

 

I de senere år har undersøgelser vist sammenhæng mellem støj fra vejtrafik og fly og en øget risiko for hjerte-kar-lidelser, der menes at være stressrelateret, udløst af støj og muligvis af søvnforstyrrelser. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke undersøgelser af vindmøllestøj og hjerte-kar-lidelser.

 

Kræftens Bekæmpelse har præsenteret Miljøministeriet for en projektidé, der ud fra registeroplysninger kan belyse, om støj fra vindmøller kan forårsage hjerte-kar- lidelser. Kræftens Bekæmpelse har forskningsmæssig erfaring med sammenhængen mellem støj og helbredseffekter fra både tidligere og igangværende undersøgelser om trafikstøj. Miljøministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet vil i fællesskab finansiere denne uafhængige undersøgelse.

 

I første omgang udarbejder Kræftens Bekæmpelse en projektbeskrivelse, der vil blive vurderet af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed og herudover af en international støjekspert. Vurderingen skal sikre, at projektbeskrivelsen lever op til international forskningsmæssig standard.

 

Det forventes, at undersøgelsen vil kunne færdiggøres på cirka. 2 år. Det vil sige inden udgangen af 2015.

 

Som tidligere nævnt peger den eksisterende viden på, at nogle mennesker oplever støjgener fra vindmøller, men at der indtil nu ikke er påvist en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter. Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet finder derfor på det foreliggende grundlag, at igangsættelsen af den nye undersøgelse ikke bør bruges som argument for ikke at fortsætte den planlægning for vindmøller, som følger af energiforliget, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget.

 

Den nye undersøgelse kan forhåbentlig være med at få afklaret nogle af de spørgsmål, der er usikkerhed om.

Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk