VVM-undersøgelser

Her på siden kan du finde vejledning og baggrundsrapporter som er relevante i en VVM. Du kan også finde gode råd til, hvordan borgerne kan inddrages.

VVM-undersøgelser
Vis indhold for landvindmøller
Landvindmøller
Havvindmøller

Støj

Støj er lyd, som man ikke har ønsket, og som man derfor kan blive generet af. Der er faste grænser for støjen fra vindmøller, mens der for de fleste andre former for støj findes vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledninger. Det afhænger både af støjens karakter, hvordan man opfatter støjkilden og hvor generende støjen opleves. Derfor er de vejledende støjgrænser ikke ens for de forskellige typer af støj. For de støjtyper, hvor der er gennemført befolkningsundersøgelser af støjens virkning, svarer grænseværdien til en støjbelastning, som opfattes stærkt generende af ca. 10 % af de, der udsættes for støjen. Det er for togstøj ca. 64 dB, for vejstøj ca. 58 dB og for vindmøllestøj ca. 44 dB.
Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk