Vindmøllerejseholdet lukkede med udgangen af 2015

Vindmøllerejseholdet vil gerne benytte lejligheden til at takke kommunernes planlæggere, borgere m.fl. for nogen spændende år med stort fokus på udbygning af vindmøller.

Vindmøllerejseholdet lukkede med udgangen af 2015

Vindmøllerejseholdet lukkede med udgangen af 2015

18/12-2015

Vindmøllerejseholdet blev etableret i 2008, som en del af regeringens aftale med KL, dengang amternes planlægning for b.la. vindmøller overgik til kommunerne. Rejseholdet blev i den seneste Energiaftale forlænget til og med 2015.

 

Fremover skal I henvende jer til:

 

Energistyrelsen - for generelle spørgsmål om vindmøller

 

Energinet.dk - for spørgsmål vedr. de fire VE-ordninger

 

Erhvervsstyrelsen - for spørgsmål om planlægning

 

Miljøstyrelsen - for spørgsmål vedr. vindmøllestøj

 

Naturstyrelsen  - for spørgsmål omkring natur, landskab og grundvand.

Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk