Kommuner har fart på vindmølleplanlægning

Uudnyttede områder i kommuneplanerne rummer stort potentiale for flere vindmøller. Det viser en ny opgørelse fra Miljøministeriet og KL.

Kommuner har fart på vindmølleplanlægning

Statusnotat for kommunernes vindmølleplanlægning 2014

15/08-2014

For at følge vindmølleplanlægningen og holde den op mod målene i energiaftalen fra 2012 har Naturstyrelsen i samarbejde med KL lavet en opgørelse over kommunernes planlægning. På baggrund af de reviderede kommuneplaner er antal MW i henholdsvis kommuneplanlagte vindmølleområder og i igangværende lokalplanproces opgjort. Dette er sammen med en opgørelse over el-tilsluttede vindmøller med til at give et billede af  fremdriften i kommunernes planlægningen for og opsætning af vindmøller.

 

Pressemeddelelse

Statusnotat om kommunernes vindmølleplanlægning pr. 15. maj 2014

 

Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk