Ny undersøgelse: Husejere kompenseres for værditab fra vindmøller

Vindmøller påvirker huspriser negativt, men de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene. Det viser en ny undersøgelse, som Energistyrelsen har fået udarbejdet.

Ny undersøgelse: Husejere kompenseres for værditab fra vindmøller

Ny undersøgelse: Husejere kompenseres for værditab fra vindmøller

24/06-2016

Vindmøller påvirker huspriser negativt, men de erstatninger, der udbetales via værditabsordningen er dækkende for tabene. Det viser en ny undersøgelse, som Energistyrelsen har fået udarbejdet.

 

COWI har sammen med forskere fra Københavns Universitet udarbejdet en analyse for Energistyrelsen, der ved hjælp af en række modeller og en meget stor mængde data viser, hvordan huspriser påvirkes af lokale vindmøller. Analysen er en af de største i verden på dette område.

 

Ejere af beboelsesejendomme (helårshuse og sommerhuse) kan i dag via den såkaldte værditabsordning få erstattet eventuelle tab af ejendomsværdi som opstilling af vindmøller kan medføre. En taksationsmyndighed foretager konkrete skøn i hver enkelt sag og vurderer, om der er værditab, som vindmølleopstilleren skal betale i erstatning til husejeren. Undersøgelsen viser, at de erstatninger, der tildeles husejere via værditabsordningen, generelt ligger højere end analysens gennemsnitlige værditab. Dette kan dog skyldes, at taksationsmyndigheden primært modtager sager, hvor værditabet er større end gennemsnittet, lyder forklaringen i analysen.

 

Analysen benytter den såkaldte husprismetode, hvor der tages udgangspunkt i, at mange forskellige faktorer har betydning for husprisen, fx husets størrelse og alder og så selvfølgelig husets beliggenhed, herunder nærheden til vindmøller. Effekterne af nærhed til vindmøller inkluderer det visuelle indtryk og støj oplevet fra den enkelte bolig, og rapporten har modelleret den isolerede effekt af nærhed til vindmøller på boligernes pris.

 

Hovedpunkter fra analyse

  • For helårshuse påvirker vindmøller husprisen op til 3 km væk, og den første vindmølle påvirker prisen negativt med 2-5 %, hvis den opstilles ca. 1.500 meter fra huset.

 

  • For sommerhuse ses der generelt svagere evidens for negative effekter, men i områder hvor de kan påvises, er de typisk i størrelsesordenen 3-6 % for den første mølle, hvis opstillet ved 1.500 m. fra sommerhuset

 

  • Jo tættere på helårs- og sommerhuse en vindmølle opstilles, des større er tabet. Det er størst for de første møller, og mindre for de efterfølgende.

 

  • Vindmøller, der opsættes efterfølgende, påvirker priserne på helårs- og sommerhuse stadig mindre, hvis de opstilles i samme afstand eller længere væk.

 

  • For havvindmølleparker er der ikke nogen åbenlys effekt på de nærliggende huse i den analyserede case.

 

Læs rapporten " Analyse af vindmøllers påvirkning på priser på beboelsesejendomme".

 

Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk