Ministersvar på Hjørring Kommunes henvendelse om erstatningsansvar

Kirsten Brosbøl har svaret på spørgsmålet om et muligt erstatningsansvar som følge af helbredsundersøgelsen om støj fra vindmøller og eventuelle helbredseffekter.

Ministersvar på Hjørring Kommunes henvendelse om erstatningsansvar

31/03-2014

Miljøminister Kirsten Brosbøl har den 20. marts 2014 svaret på henvendelser fra Hjørring Kommune om bl.a. et muligt erstatningsansvar som følge af Kræftens Bekæmpelses undersøgelse om støj fra vindmøller og eventuelle helbredseffekter.

 

 

Hjørring Kommune har ved henvendelser til Klima-, Energi- og Bygningsministeren, Ministeren for sundhed og forebyggelsen samt Miljøminister bl.a. spurgt om ministerierne kan give et konkret svar på, om kommunerne kan ifalde erstatningsansvar, hvis der gennem planlægning, gennemført i undersøgelsesfasen, åbnes for opstilling af nye vindmøller, og at den omtalte undersøgelse viser, at placeringen ville være anderledes, hvis viden fra undersøgelsen havde været kendt.

 

Miljøminister Kristen Brosbøl, der svarer på de andre ministres vegne, har rådført sig hos Kammeradvokaten.

 

Kammeradvokaten anfører, at et erstatningsansvar for kommunerne forudsætter, at der foreligger en fejl eller forsømmelse i den kommunale administration. Kommunerne kan i deres administration basere sig på, at de gældende regler og retningslinjer (vejledninger mv.) fra Miljøstyrelsen er udtryk for den bedste, tilgængelige sundhedsfaglige viden på vindmølleområdet.

 

Kammeradvokaten anfører yderligere, at kommunerne derfor ikke vil kunne holdes erstatningsansvarlige, alene fordi kommunerne ikke stiller planlægning af vindmølleområder i bero og ikke gør indsigelser mod opstilling af vindmøller, indtil undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse foreligger. Det gælder, uanset at undersøgelsen senere måtte vise en sammenhæng mellem vindmøllestøj og negative helbredseffekter, som rækker udover de genevirkninger, man i dag har kendskab til, og uanset om de nye oplysninger måtte give anledning til fornyet krav om miljømæssige vurderinger (VVM mv.) i forhold til det grundlag, der tilvejebringes på baggrund af den nuværende viden.

 

Miljøministerens brev til Hjørring Kommune samt Kammeradvokatens notat om erstatningsansvar kan ses i fuld længde øverst i artiklen.

Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk