Planproces

På denne side kan du finde information om planlægningsprocessen og de forskellige trin denne indeholder. Du kan bl.a. finde baggrundsviden, beskrivelser af processen og svar på svære spørgsmål til forløbet.

Planproces
Vis indhold for landvindmøller
Landvindmøller
Havvindmøller

Miljøvurdering

Kommunen skal sammen med deres overordnede kommuneplanlægning lave en Miljøvurdering. Her skal det vurderes, hvilken påvirkning af miljøet de foreslåede planer kan medføre. En miljøvurdering skal indeholde en beskrivelse af række sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder naturen, befolkningen, menneskers sundhed, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab og kulturarv.
Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk