Placeringshensyn

Værdifulde landskaber og natur skal der tages hensyn til i vindmølleplanlægningen. Dette gælder også for støj, skyggekast og lysmarkering. Alle disse hensyn varetages i miljøvurderingen og VVM'en. Her på siden kan man finde vejledning og baggrundsrapporter vedr. disse hensyn.

Placeringshensyn
Vis indhold for landvindmøller
Landvindmøller
Havvindmøller

Landskab

En af de overvejelser kommunen skal gøre sig, når der skal findes plads til vindmøller, er hensynet til landskabet. Der kan f.eks. være tale om særligt værdifulde eller uforstyrrede landskaber.
Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk