Vindmøllelovgivning for kommuner

Flere myndigheder har lovgivning om vindmøller, her kan du læse om de vigtigste regler. Planlægningen på land reguleres af Vindmøllecirkulæret, og på havet gælder VE-loven. VE-loven vedrører også de økonomiske ordninger, mens støjregler findes i Vindmøllebekendtgørelsen.

Vindmøllelovgivning for kommuner
Vis indhold for landvindmøller
Landvindmøller
Havvindmøller

Støjregler

Støjreglerne for vindmøller står i vindmøllebekendtgørelsen. Før en vindmølle på land kan opføres, skal den anmeldes til kommunen. Her skal det bl.a. dokumenteres, at støjgrænserne overholdes. Støjgrænserne gælder for den samlede støj fra alle vindmøller, så det kan ske at en ansøgning om en ny vindmølle må afvises, fordi der i forvejen er støj fra andre vindmøller i området. Der er ikke mulighed for, at kommunen kan dispensere fra støjreglerne. Vindmøller må ikke støje mere end: I boligområder, sommerhusområder o.l.: 39 dB (ved 8 m/s) og 37 dB (ved 6 m/s). Ved nabobeboelse i det åbne land: 44 dB (ved 8 m/s) og 42 dB (ved 6 m/s). For begge ovenstående kategorier er grænsen 20 dB for lavfrekvent støj både ved 6 og 8 m/s. Grænsen for lavfrekvent støj gælder for det beregnede indendørs støjniveau.
Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk