Energiplanlægning

Danmark skal på sigt være uafhængige af fossile energikilder. Som kommune kan man bidrage til denne udvikling vha. fokus på vedvarende energi. Her gives et overblik over tiltag i udbygningen af den vedvarende energi.

Energiplanlægning
Vis indhold for landvindmøller
Landvindmøller
Havvindmøller

Politiske målsætninger

Energiaftale fra 2012 om mål for 2020 siger, at 35 % af energiforbruget skal dækkes af vedvarende energi. Her af skal vindmølleandelen udgøre 50 % af elforsyningen, hvilket svarer til ca. 9 % af energiforsyningen. Det vil i runde tal betyde at der skal opstilles i alt 1.800 MW nye landvindmøller, heraf 1.300 MW som erstatningsmøller (for gamle vindmøller, der nedtages). I alt giver det en øget kapacitet på 500 MW på land. Hertil kommer 1000 MW havvindmøller og 500 MW kystnære havvindmøller.
Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk