Vedvarende energi

Danmark skal på sigt være uafhængige af fossile energikilder. For at sikre vores energiforsyning og reducere udledningen af CO2, satses der på vedvarende energikilder. Her kan du få et overblik over tiltag i udbygningen af den vedvarende energi.

Vedvarende energi
Vis indhold for landvindmøller
Landvindmøller
Havvindmøller

Politiske målsætninger

Energiaftale fra 2012 om mål for 2020 siger, at 35 % af energiforbruget skal dækkes af vedvarende energi. Her af skal vindmølleandelen udgøre 50 % af elforsyningen, hvilket svarer til ca. 9 % af energiforsyningen. Det vil i runde tal betyde at der skal opstilles i alt 1.800 MW nye landvindmøller, heraf 1.300 MW som erstatningsmøller (for gamle vindmøller, der nedtages). I alt giver det en øget kapacitet på 500 MW på land. Hertil kommer 1000 MW havvindmøller og 500 MW kystnære havvindmøller.
Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk