Placeringshensyn

Værdifulde landskaber og natur skal der tages hensyn til, når man planlægger for vindmøller. Der sker bl.a. ved en VVM-vurdering. Her på siden kan du blive klogere på de hensyn som afvejes, når en vindmølle skal opstilles.

Placeringshensyn
Vis indhold for landvindmøller
Landvindmøller
Havvindmøller

Natur

En af de overvejelser kommunen skal gøre sig, når der skal findes plads til vindmøller, er hensynet til naturen. Der kan være tale om international og national beskyttet natur som Natura 2000 arealer, fredede arealer og nationalparker eller det kan være tale om generelt beskyttet natur, som heder, enge og moser, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.
Cookies på Vindinfo.dk
Cookies på Vindinfo.dk